เกี่ยวกับเรา

 

  ชีวิตเริ่มเดินตามความฝัน  ในวัยที่มีเลข 5 นำหน้า  ไม่มีคำว่าสายถ้าใจอยากทำ

 ทิ้งชีวิตราชการที่ยาวนาน 30 กว่าปี   มาใช้ชีวิตเกษตรกรที่ไม่ธรรมดา

    

 

    “เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าการรับราชการเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด เพราะมีความมั่นคงและเป็น เกียรติกับครอบครัว ตามวิธี

คิดแบบเกษตรในชนบทที่อยากเห็นคนในครอบครัวเป็นเจ้าคนนายคนจะได้มีความสุขความสบาย แต่พอเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างก็

เปลี่ยนแปลงไปจนถึงวันที่ผมรู้สึกว่าอาชีพนี้ คงไม่เหมาะกับผมอีกต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ผมถามตัวเองต้องการอะไรในชีวิตมีความฝันอะไรที่

ยังไม่ได้ทำผมหวนนึกถึงวิถีชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวเกษตรกรของผมในวัยเด็ก อันที่จริงผมรักและสนใจเรื่องการเกษตรเพราะมันอยู่ใน

สายเลือดมานานแล้ว เพียงแต่เลือกอยากทำฝันของครอบครัวให้เป็นจริงก่อน ผมเชื่อว่าคนเรามีความฝันได้หลายอย่าง และจะเลือกทำ

ความฝันไหนให้เป็นจริงนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะของชีวิต ในวันที่ผมมีอายุนำหน้าด้วยเลข 5 เวลาที่ผมยังพอมีแรงกายแรงใจ ผมได้รวบรวม

ความกล้าตัดสินใจลาออกจากราชการ มาบุกเบิกเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบทบาทเกษตรกรเต็มตัว ซึ่งผมไม่เคยคิดว่าสาย

ไปเพราะผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักในจังหวะที่คิดว่าใช่ ผมได้ศึกษาตัวอย่างจากเกษตรกรนักสู้หลายๆ ท่านที่สั่งสมความรู้และประสบการณ์จน

เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผมรู้สึกศรัธาในตัวท่านเหล่านั้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมก้าวมาเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างเต็มตัวในวันนี้

ผมบอกกับตัวเองและครอบครัวว่าเมื่อได้ทำในงานที่รัก จะเกิดความสุขและพลังอย่างมหัศจรรย์ความฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อม แม้จะมีปัญหา

อุปสรรคบ้างแต่ก็จะไม่ย่อท้อ เพราะทางที่ผมเลือกนั้นผมมั่นใจและมีทางให้เดินอีกมากมาย

 

     ผมเข้าใจดีว่าการจะประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรนั้นไม่ง่าย แต่ก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าไม่ยากเกินไปหากเรารู้จักขวนขวายหาความรู้

มุ่งมั่นในงานที่ทำ  ภายใต้เครือข่ายที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบสังคมชนบทไทยปลายปี 2557 ผมพาสะออนฟาร์มเข้าเป็นผู้ประกอบการ OTOP

ได้สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นได้รับความรู้ หลากหลาย  ได้รับโอกาสให้ทำสิ่งใหม่ๆ และท้าทาย  ตอนนี้ผมได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธาน

เครือข่ายอทอป  อำเภอขามทะเลสอ  โลกใบใหม่ของผม  ......   

                 ปล. มีคนบอกผมว่าตั้งแต่ผมเลื่อนขั้นเป็นเกษตรกร  ผมหน้าใสขึ้น ดูเด็กขึ้น   อืม..ผมก็ว่าใช่                                       

                                                                                                                             ภรเดช  วัฒน์ทัน
                                                                                                                                     ผู้จัดการไร่สะออนฟาร์ม            

 

                                                  

สะออนฟาร์มคิด...สะออนฟาร์มทำ...

 

      

         สะออนฟาร์ม    เริ่มต้นจากการรวมตัวของ คนบ้านเดียวกัน ที่ต้องการทำการเกษตรผสมผสาน  มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด มิใช่เกษตร

เชิงเดี่ยว  ให้มีระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน  และป้องกันความเสี่ยง      สินค้าตัวแรกที่เลือกปลูกและจำหน่าย  คือ  แก่นตะวัน   ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อ

สุขภาพมากมายและเป็นที่นิยม  (ชื่อก็ดีเป็นมงคลเหมาะการเริ่มต้น และได้ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ตามมา และจากครือข่ายที่มีอยู่นั้นก็ได้คัดสรรสินค้า

เพื่อสุขภาพอีกหลากหลายชนิดมาจำหน่ายด้วย   ในการจำหน่ายสินค้าสุขภาพก็มุ่งหวังให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดี...ดีขึ้น...และดียิ่งขึ้น   จากการได้ทาน 

อาหารสุขภาพและใช้สินค้าสุขภาพ     เพื่อปลอดภัยและห่างไกลโรค    และผ่อนคลายจิตใจ อารมณ์ดี

      สะออนฟาร์มมีแนวความคิดในการ   ผลิตอย่างมุ่งมั่น  คัดสรรอย่างใส่ใจ

 

     ผลิต (อย่างมุ่งมั่น)   ปลูกพืชผลิตสินค้า   ปลอดภัยจากสารพิษ    ค้นคว้าและ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ดูแล

ธรรมชาติ ลดโลกร้อน   ลดการใช้พลังงานทั้งทางตรง (ลดการใช้น้ำมัน ไฟฟ้า  พยายามใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ) และทาง

การที่ใช้พลังงานต่ำ   เพราะจะใช้กระบวนการผลิตตามธรรมชาติ  เช่น การหมัก การใช้เชื้อจุลินทรีย์  ในการผลิตปุ๋ยเคมี   สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็น

กระบวนการที่ต้องใช้พลังงานสูง ) 

     คัดสรร (อย่างใส่ใจ)  จากแหล่งผลิตโดยตรง  รู้กระบวนการผลิต  เชื่อถือได้ โดยเครือข่าย ญาติ เพื่อน คนรู้จัก  กระจายรายได้กลับสู่ผู้ผลิต

 

                                 สินค้าตัวแรก สินค้าหลัก ..... แก่นตะวัน

         เนื่องจากแก่นตะวันเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นที่นิยมรับประทาน สะออนฟาร์มเห็นถึงคุณค่าของพืชชนิดนี้ เราปลูก

แก่นตะวันโดยไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อการบริโภค  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย  ถ้าท่านใดยังไม่เคยได้ลองรับประทาน เนื่องจากยังไม่รู้

ข้อมูลของแก่นตะวันที่แท้จริง ทำให้ไม่กล้ารับประทาน เราก็ขอบอกเลยว่าในประเทศไทยมีงานวิจัยเกี่ยวกับแก่นตะวันอยู่มากมาย สามารถที่จะหา

ข้อมูล รายละเอียดของ พืชแก่นตะวัน  ได้เพียงแค่เราค้นหา คำว่า "แก่นตะวัน" หรือ "งานวิจัยแก่นตะวัน" ใน google เราก็จะพบข้อมูลมากมาย ให้

ท่านผู้ที่จะเริ่มรับประทานมั่นใจ ว่าพืชเพื่อสุขภาพชนิดนี้ ไม่ก่อโทษใด ๆ ต่อร่างกาย  และยังมีประโยชน์อีกมายมาย เช่น ช่วยลดความอ้วน เบาหวาน

ความดัน ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย  ในหัวของแก่นตะวันยังมีอินนูลินและพรีไบโอติกอีกด้วย    เรื่องราวของแก่นตะวัน ยังมีอีกมากมายสามารถ หาอ่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.saonfarm.com   

            จากการปลูกแก่นตะวัน ขายหัวแก่นตะวันสด แปรรูปเป็น แก่นตะวันอบแห้ง แก่นตะวันผงแปรรูปแก่นตะวัน เพื่อความสะดวกในการ

รับประทาน การพกพา มั่นใจในความสะอาด และเก็บรักษาได้นาน สะออนฟาร์มจะผลิตสินค้าแปรรูปจากแก่นตะวันมานำเสนอเพิ่มเติมในอนาคต

 

                                           สินค้าตัวที่สอง ข้าวไรซ์เบอร์รี่

    พบกับเรื่องราวของข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ใน เมนูสะออนฟาร์มทำนา ปลูกข้าวบนพื้นที่นาไม่มากแต่ทำด้วยใจ เหลือจากกินก็ขายตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของสะออนฟาร์ม ทั้งหอมทั้งนุ่ม  ลูกค้าติดใจบอกต่อ

 


รางวัลแด่คนช่างฝัน 

    

 

 
         สะออนฟาร์มเป็นตัวแทน OTOP    จังหวัดนครราชสีมาเข้าแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ   ประเภทเครื่องดื่มเข้าในกลุ่ม   ผู้ประกอบการ OTOP ปลายปี 2557 และอบรมแผนธุรกิจได้เข้ากรุงเทพ มา

ประกวดแผนธุรกิจปี2558 ได้เป็นตัวแทนจากโคราชมาแข่งระดับประเทศก็ดีใจแล้ว ไม่หยุดฝันขอไปต่อ

 

 

โรงงานของสะออนฟาร์ม

 
 

 

โรงงานสำหรับทำการแปรรูปที่ได้คุณภาพมาตราฐานโดยได้รับใบอนุญาติการผลิตอาหารเรียบร้อยแล้วแก่นตะวันผงและชาแก่นตะวัน จากโรงงาน

แห่งนี้ได้รับเลขสารบบอาหารจาก อย.(องค์การอาหารและยา)  แล้วเช่นกัน มุ่งมั่นต่อไป

  

สะออนฟาร์มออกสื่อ   

 

 

     SaonFarm On Air

 

 

 

 คลิกฟัง ได้ที่ วงกลมสีแดงค่ะ