อ้วน เสี่ยง เกิด โรค

 

ประโยชน์จากสารอินนูลินในแก่นตะวัน

 

ช่วยลดอ้วน  ช่วยทำความสะอาด เก็บกวาดของเสีย ในระบบทางเดินอาหาร


ช่วยให้อิ่ม แล้วยังขับถ่ายได้ดีด้วย

   

      แม้แก่นตะวันจะเป็นพืชที่มีหัวอุดมไปด้วยแป้ง คาร์โบไฮเดรตเหมือนพืชมีหัวทั่วไป แต่แป้งในหัวแก่นตะวันเป็นแป้งที่ไม่ธรรมดา

 

แป้งอื่นทานแล้วย่อยสลาย ดูดซึมเข้าไปสะสมเป็นไขมันที่ทำให้อ้วน แต่แป้งในแก่นตะวันมี อินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซกคาไรด์

 

ร่างกายดูดซึมไม่ได้ แป้งแก่นตะวันจึงกลายเป็นใยอาหารเข้าช่วยทำความสะอาด เก็บกวาดของเสียในระบบทางเดินอาหารได้เป็น

 

อย่างดี นอกจากจะช่วยให้อิ่มแล้วยังขับถ่ายได้ดีด้วย