อินนูลินคืออะไร

 

 

    เนื่องจากสารหลักที่อยู่ในแก่นตะวัน คือ อินนูลิน จึงเป็นที่น่าสนใจว่าเจ้าสารดังกล่าว ให้ประโยชน์อันใดกับร่างกาย

เราบ้าง ผลการวิจัยได้สรุปประโยชน์ไว้หลายประการได้แก่

      ช่วยลดความอ้วน อาจกล่าวได้ว่าในบรรดาพืชอาหารที่มีคุณสมบัติในการลดความอ้วน ไม่ว่าจะเป็นหัวบุก เม็ด

แมงลัก หญ้าหมาน้อย เมื่อนำมาเทียบกันแล้วสู้แก่นตะวันไม่ได้เลย จากการวิจัยโดยดอกเตอร์ ครรชิต จุดประสงค์ นัก

วิชาการประจำสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า แม้มีการปรับปรุงสายพันธุ์โดย รศ.ดร. สนั่น แล้ว แต่

สรรพคุณในการลดความอ้วนยังคงอยู่ และแน่นอนว่าเหนือกว่าบรรดาพืชพันธุ์ของไทยอีก

       แม้แก่นตะวันจะเป็นพืชที่อุดมไปด้วยแป้ง คาร์โบไฮเดรตเหมือนพืชมีหัวทั่วไป แต่แป้งในหัวแก่นตะวันเป็นแป้งที่ไม่

ธรรมดา แป้งอื่นทานแล้วย่อยสลาย ดูดซึมเข้าไปสะสมเป็นไขมันทำให้อ้วน แต่แป้งในหัวแก่นตะวันมีอินนูลินและฟรุก

โตโอลิโกแซกคาไรด์ ร่างกายดูดซึมไม่ได้ แป้งแก่นตะวันจึงกลายเป็นใยอาหาร เข้าไปช่วยทำความสะอาด เก็บกวาด

ของเสียในระบบทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดี นอกจากจะช่วยให้อิ่มแล้วยังขับถ่ายได้ดีอีกด้วย

      หลังจากถูกเคี้ยวกลืนเข้าไปในกระเพาะ และไปย่อยสลายให้ร่างกายดูดซึมในลำไส้จนกลายเป็นใยอาหารแล้ว จะ

ถูกบีบให้ไหลขับเคลื่อนไปสู่ลำไส้ใหญ่ เตรียมขับถ่ายเป็นอุจจระ มาถึงขั้นนี้ถ้าเป็นพืชใยอาหารลดความอ้วนอย่างอื่น

หน้าที่และประโยชน์ของมันจะหมด และจบลงเพีบงแค่นี้ แต่แก่นตะวันมาถึงลำไส้ใหญ่มันยังมีฤทธิ์ มีประสิทธิภาพทำ

งานให้กับร่างกายได้อีก เนื่องจากปกติลำไส้ของคนเราจะมีภาวะเป็นด่าง มีค่า pH 7-8 เป็นภาวะที่แบคทีเรียไม่ดี   

แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเจริญเติบโตได้ แต่พอกากใยอาหารของแก่นตะวันตกมาถึงลำไส้ใหญ่ สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น

ทำให้ภาวะลำไส้ใหญ่ที่เป็นด่างจะกลายเป็นกรดอย่างอ่อน มีค่า pH อยู่ที่ 3-5 ภาวะอย่างนี้มีผลดีต่อร่างกาย การเป็น

กรดอย่างอ่อนจะช่วยทำลายแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคให้ล้มหายตายจากไป

      นอกจากจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานได้ดีขึ้นแล้ว สิ่งที่พิเศษสุดๆ คือ แก่นตะวันยังช่วยให้ลำไส้ดูด

ซึมแร่ธาตุสำคัญจำพวกแคลเซียมและเหล็ก จากกากอาหารได้อีกด้วย ดูดซึมได้ถึง 2 ครั้ง ทั้งในลำไส้เล็กและลำไส้

ใหญ่ จากที่ปกติดูดซึมได้เฉพาะที่ลำไส้เล็กเท่านั้นเอง

      นี้คือความมหัศจรรย์ของแก่นตะวันพืชลดความอ้วนชนิดอื่นไม่มี วิธีการกินก็แสนง่าย แค่ล้างให้สะอาดหักกินดิบๆ

ได้ทันที กินไม่หมดก็เก็บใส่ตู่เย็นทำกับข้าวต่อ หรือแม้แต่จะเอาไว้ทำพืชทำพันธุ์ปลูกต่อก็ยังได้ แก่นตะวันปลูกเอง

ขุดเอง กินเองได้ ลดความอ้วนแบบพอเพียงไม่ง้อใคร

      ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ดังที่กล่าวมาอินนูลินนั้นเป็นอาหารประเภท Low-Glycaemic Food

และเมื่อรับประทานเข้าไป ร่างกายจะดูดซึมอย่างช้าๆ ทำให้มีน้ำตาลในเลือดต่ำ ตับอ่อนไม่เกิดความเครียด ต่างจาก

คนที่ทานอาหารที่มีน้ำตาลซูโครสสูง ตับอ่อนต้องหลั่งอินซูลินออกมาปริมาณมาก เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน

         ช่วยลดไขมันในเลือด และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ มีการศึกษาวิจัยในกลุ่มคนที่มีระดับไขมันในเลือด

สูง โดยให้ทานอาหารที่ผสมสารอินนูลิน 14.2 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ปรากฎว่าคนที่ทานอาหารผสมอินนูลิน

นั้นมีปริมาณคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรไรด์ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ทานอาหารที่มีน้ำตาลซูโครสตามปกติ

จึงสรุปได้ว่า อินนูลินไม่ถูกย่อยรวมกับไขมันและสารประกอบอื่นๆ ทำให้การดูดซึมไขมันในเลือดน้อย และผู้ที่มีระดับ

ไขมันในเลือดสูงเมื่อทานอินนูลินเป็นประจำ มีผลให้สารก่อไขมันลดลง จึงช่วยป้องกันอาการไขมันในเลือดและการ

เกิดโรคหัวใจได้

      ลดอาการท้องผูก ด้วยคุณสมบัติของใยอาหาร ซึ่งจะเพิ่มน้ำหนักของอุจจระ ทำให้อุจจระชุ่มน้ำ นอกจากนี้กรด

ไขมัน (Short-chain fatty acid) จะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้น

       ลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ อินนูลิน และ FOS จากแก่นตะวันเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่ดี เช่น              

แลกโตบาซลัส  ทำให้จุลินทรีย์ดังกล่าวนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และยังทำให้ภายในลำไส้ใหญ่มีสภาวะความเป็นกรด

ซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์ก่อโรคมีจำนวนน้อยลง เพราะจุลินทรีย์ก่อโรคในลำไส้ไม่ชอบภาวะเป็นกรด จุลินทรีย์ก่อโรคเหล่า

นี้ผลิตสารพิษซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้นเมื่อจุลินทรีย์ก่อโรคน้อย สารก่อมะเร็งดังกล่าวก็ลดน้อยลงด้วย

     ลดความเสี่ยงการเป็นโรคกระดูก สภาวะความเป็นกรดในลำไส้ใหญ่จากการได้รับอินนูลิน ทำให้การดูดซึม

แคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเพิ่มมากขึ้น

       เพิ่มการผลิตวิตามินบางชนิดให้ร่างกาย เนื่องจากอินนูลินและ FOS  จากแก่นตะวันจะผลิตแบคทีเรียตัวหนึ่งขึ้น

มา ชื่อว่า Bifidobacteria ซึ่งเจ้าตัวนี้จะผลิตวิตามิน บี1 ,บี2,บี6 และ บี12 ขึ้นมา ร่างกายจึงได้รับวิตามินเหล่านี้เพิ่ม

มากขึ้น

       ทำให้ร่างกายสามารถนำฮอโมนเอสโตรเจนกลับมาใช้ได้ใหม่จึงยืดระยะเวลาของอาการหมดประจำเดือน ผู้หญิง

จึงไม่แก่เร็ว

          ป้องกันพิษจากโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ซึ่งจะมีผลต่อระบบประสาท

        ป้องกันอาการภูมิ และการแพ้อาหาร โดยเฉพาะในเด็ก

        ช่วยย่อยอาหารของเด็กทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่ไม่ได้กินนมแม่ มักจะมีปัญหาในการย่อยเสมอ

 

 

ที่มาของข้อมูลดีๆ จาก  หนังสือ แก่นตะวัน สมุนไพรมหาบำบัด ขจัดอ้วน ลดเบาหวาน ล้างผลาญมะเร็ง

 

 

 

เคล็ดลับการทานแก่นตะวัน

เคล็ดลับการทานแก่นตะวัน

ดูรายละเอียด »

การแปรรูปแก่นตะวัน

การแปรรูปแก่นตะวัน

ดูรายละเอียด »

อินนูลินคืออะไร

อินนูลินคืออะไร

ดูรายละเอียด »

พรีไบโอติกคืออะไร

พรีไบโอติกคืออะไร

ดูรายละเอียด »

แยมมะม่วงหาวมะนาวมะนาวโห่ รสเปรี้ยวนำ

แยมมะม่วงหาวมะนาวมะนาวโห่ รสเปรี้ยวนำ

ดูรายละเอียด »

ประโยชน์แก่นตะวัน

ประโยชน์แก่นตะวัน

ดูรายละเอียด »

แก่นตะวันคืออะไร

แก่นตะวันคืออะไร

ดูรายละเอียด »