ลัดเลาะสะออนฟาร์ม

   

 

     สะออนฟาร์มขอนำทัวร์มุมต่างๆ รอบรั้วไร่สะออนฟาร์ม ณ.บ้านโคกสะออน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ที่ไร่สะออนฟาร์มนั้นมีทั้งต้นไม้เก่าคู่ไร่ ดอกไม้ พืช ผักนานาชนิด ทั้งกินได้ ชมได้  แต่เน้นการปลูกชนิดที่กินได้ค่ะ

ภายใต้คอนเซป "กินได้ สวยด้วย"  มาชมดูนะค่ะว่าไร่สะออนฟาร์มนั้นนอกจากปลูกแก่นตะวันและทำนาข้าวในระบบ

ปลอดสารพิษ  แล้วยังปลูกอะไรสำหรับสุขภาพที่ดีกันอีกบ้าง และสะออนฟาร์มบอกรักโลกอย่างไร 

                 

        สะออนฟาร์มได้นำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ใช้แบตเตอรี่ ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดด มาใช้ในการ

รดน้ำแก่นตะวัน ทำนาข้าวไรซ์เบอรี่ ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในไร่ได้อย่างมาก

 

 

X6BW1F.jpg [359x283px] ฝากรูป

ดอกไม้&ต้นไม้ (คลิก)

 

RCeRww.jpg [353x358px] ฝากรูป

อาหารจากไร่ (คลิก)

 

 

 

VfHe1k.jpg [284x358px] ฝากรูป

 

สมุนไพรไล่แมลง (คลิก)

      

           

 

ผักในมุ้ง   (คลิก)