สินค้าสุขภาพอื่นๆ

 

"ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ"

 

 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

  ปลอดสาร ผลผลิตจากสะออนฟาร์ม

   บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม

   ราคา 80 บาท