สินค้าแก่นตะวัน

 

แก่นตะวัน บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ในถุงซิป เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา

 

 ส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบด่วน EMS
  ปลายทาง กทม.และปริมณฑล ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน
  ปลายทาง ต่างจังหวัด ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน

   ทั้งนี้ กรุณาระบุชื่อที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันพัสดุตีกลับนะคะ