เกี่ยวกับเรา

  

     

 

  ชีวิตเริ่มเดินตามความฝัน  ในวัยที่มีเลข 5 นำหน้า  ไม่มีคำว่าสายถ้าใจอยากทำ

 ทิ้งชีวิตราชการที่ยาวนาน 30 กว่าปี   มาใช้ชีวิตเกษตรกรที่ไม่ธรรมดา

    


    “เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าการรับราชการเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด เพราะมีความมั่นคงและ

เป็น เกียรติกับครอบครัว ตามวิธีคิดแบบเกษตรในชนบทที่อยากเห็นคนในครอบครัวเป็นเจ้าคนนายคนจะได้

มีความสุขความสบาย แต่พอเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป จนถึงวันที่ผมรู้สึกว่าอาชีพนี้

คงไม่เหมาะกับผมอีกต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ผมถามตัวเองต้องการอะไรในชีวิตมีความฝันอะไรที่ยังไม่ได้ทำผม 

หวนนึกถึงวิถีชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวเกษตรกรของผมในวัยเด็ก อันที่จริงผมรักและสนใจเรื่องการเกษตร

เพราะมันอยู่ในสายเลือดมานานแล้ว เพียงแต่เลือกอยากทำฝันของครอบครัวให้เป็นจริงก่อน ผมเชื่อว่าคนเรา

มีความฝันได้หลายอย่าง และจะเลือกทำความฝันไหนให้เป็นจริงนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะของชีวิต

                      ในวันที่ผมมีอายุนำหน้าด้วยเลข 5 เวลาที่ผมยังพอมีแรงกายแรงใจ ผมได้รวบรวมความกล้าตัดสินใจลา

     ออกจากราชการ มาบุกเบิกเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบทบาทเกษตรกรเต็มตัว ซึ่งผมไม่เคยคิดว่าสายไปเพราะผมได้

     ทำในสิ่งที่ผมรักในจังหวะที่คิดว่าใช่ ผมได้ศึกษาตัวอย่างจากเกษตรกรนักสู้หลายๆ ท่านที่สั่งสมความรู้และ

     ประสบการณ์จนเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผมรู้สึกศรัธาในตัวท่านเหล่านั้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมก้าวมา

     เป็นชาวไร่ชาวนาอย่างเต็มตัวในวันนี้ ผมบอกกับตัวเองและครอบครัวว่าเมื่อได้ทำในงานที่รัก จะเกิดความสุข

     และพลังอย่างมหัศจรรย์    ความฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อม แม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็จะไม่ย่อท้อ เพราะ

     ทางที่ผมเลือกนั้นผมมั่นใจและมีทางให้เดินอีกมากมาย 

       ผมเข้าใจดีว่าการจะประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรนั้นไม่ง่าย แต่ก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าไม่ยากเกินไป

หากเรารู้จักขวนขวายหาความรู้ มุ่งมั่นในงานที่ทำ  ภายใต้เครือข่ายที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบสังคมชนบทไทย

      ปลายปี 2557 ผมพาสะออนฟาร์มเข้าเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นได้รับความรู้

หลากหลาย  ได้รับโอกาสให้ทำสิ่งใหม่ๆ และท้าทาย  ตอนนี้ผมได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานเครือข่าย

อทอป  อำเภอขามทะเลสอ  โลกใบใหม่ของผม  ......