แก่นตะวันคืออะไร

          

 

 

แก่นตะวัน คือ       

                                 

     แก่นตะวัน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Jerusalem Artichoke หรือ sunchoke เป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดใน

ทวีปอเมริกาเหนือ  แต่สามารถปรับสภาพได้ดีในทวีปอากาศร้อน และมีความทนทานแข็งแรง มีสกุลเดียวกับทานตะวัน

มีดอกคล้ายดอกทานตะวันและบัวตอง แต่ขนาดเล็กกว่า จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ได้รับชื่อว่า แก่นตะวัน นอกจาก

นี้ยังมีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น แห้วบัวตอง มันทานตะวัน เป็นต้น ปัจจุบันมีการปลูกอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา

แคนาดา ฝรั่งเศส รัชเซีย จีนตอนเหนือ ประเทศในแทบแอฟริกากลาง และทางตอนใต้ของออสเตรเรีย

แก่นตะวันสะสมสารอาหารไว้ในหัวใต้ดินคล้ายกับมันฝรั่ง แต่มีรสชาติคล้ายแห้วหรือมันแกว ซึ่งเป็นส่วนที่นิยมนำมา

บริโภค  สามารถนำมาประกอบได้ทั้งอาหารคาวหวาน เช่น สลัด ดอง ซุปหรือทานสด หัวแก่นตะวันเป็นแหล่งสะสมของ

อินนูลิน(inulin) ถึงร้อยละ 70-80 ของปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่มี โดยประกอบเป็นสารผสมของ โอลิโกแซ็กคาไรด์และ

พอลิแซ็กคาไรด์ ซึ่งเป็นฟรุกแทนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยน้ำตาลฟรุกโทสต่อกันเป็นเส้นตรงด้วยพันธะบีตา 2,1 ของ

ฟรุกโทส ปลายสุดท้ายของโซ่ยาวด้านหนึ่ง เป็นโมเลกุลของกลูโคสหนึ่งหน่วยที่ต่อเชื่อมกับโมเลกุลของฟรุกโทสใน

ลักษณะการเชื่อมภายในโมเลกุลของซูโคส ซึ่งเป็นเส้นใยที่ละลายในน้ำเมื่อกินเข้าไป จะละลายน้ำและดูดซึมได้ โดย

ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

 นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกาย กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว รายงานวิจัยพบว่าการบริโภคแก่นตะวันจะไม่ถูก

ย่อยในกระเพาะ ช่วยให้ระบบลำไส้ดีขึ้น ระบบการหลั่งน้ำดีเป็นปกติ จึงเป็นใยอาหารที่ให้แคลลอรี่ต่ำ ช่วยลดความ

อ้วน ไม่เพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือด จึงไม่เป็นปัญหากับผู้เป็นโรคเบาหวาน ช่วยลดคลอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอไรด์

และดีแอลดีในร่างกาย จึงลดความเสียงจากการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบ

โตของจุลินทรียัที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถลดจำนวนของแบคทีเรียก่อโรค เช่น ไวรัสบางชนิด และเชื้อรา

จึงจัดให้เป็นสารพีไบโอติก และสารสะกดจากแก่นตะวันยังมีสารต้านมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม รักษาอาการ

กระดูกหัก โรคไขข้อ อาการปวดและบวมที่ผิวหนัง จากที่แก่นตะวันเป็นสารพรีไบโอติกเนื่องจากมีสารอินนูลิน จึงนำ

แก่นตะวันมาผลิตน้ำตาล อินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์และน้ำตาลฟรุกโทส โดยใช้เอนไซม์อินูลิเนส จะได้น้ำตาลฟรุกโทส

ซึ่งน้ำตาลฟรุกโทสจัดเป็นสารให้ความหวานที่มีบทบาทในอุตสาหกรรม ในขณะที่น้ำตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์มีคุณ

สมบัติเป็นพรีไบโอติก เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด และผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันด้วย ในสมัยโบราณแพทย์จีน

ยังใช้เป็นยาชูกำลังด้วย เห็นประโยชน์ของแก่นตะวันอย่างนี้แล้ว น่าจะลองนำพืชชนิดนี้มารับประทานเป็นเมนูเพื่อ

สุขภาพที่ดีต่อร่างกายของเรา

 
 

อ้างอิงเนื้อหาจาก

สารวิทย์  ฉบับที่ 6

นักวิชาการอาหาร โครงการสถาบันอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

สามารถศึกษาหาข้อมูลของแก่นตะวันเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ www.saonfarm.com