สมุนไพรไล่แมลง

 

ใช้สมุนไพรไล่แมลงในการปลูกแก่นตะวัน โดยการนำสมุนไพรที่มีอยู่ในไร่สะออนฟาร์มมาใช้ในการทำ

KIcr8s.jpg [2175x2060px] ฝากรูป

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ผักในมุ้ง (254) ดอกไม้&ต้นไม้ (1024) อาหารจากไร่ (784)
ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพแก่นตะวัน (6)