แก่นตะวัน

 สะออนฟาร์มปลูกแก่นตะวัน โดยไม่ใช้สารเคมีปลอดภัยต่อผู้บริโภค ราคาไม่แพง ไม่ผ่านพ่อค่าคนกลางปลูกเองขายเอง

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน